* * *   De Stilte van Woorden   * * *


Welkom
~ ~ ~

een nieuwe dag
ontluikend leven

een moeder mag
het leven geven
aan wat haar tijdelijk
is toevertrouwd

zij is bevoorrecht
en vol verlangen
haar schoot bereid
om te ontvangen

lief wezentje
kom nu maar gauw
heel de familie
wacht op jou

al gaat het met veel
pijn gepaard
je bent welkom
op deze aard

.........