* * *   De Stilte van Woorden   * * *


bloemenlijn

Zoekend
~ ~ ~

zoekend
naar de reden
van mijn lijden
en mijn pijn

zoekend
naar geheimen
die in mijn geest
verborgen zijn

zoekend
naar het wonder
naar het doel
van mijn bestaan

trek ik mij
in mezelf terug
opdat
ik door kan gaan

door met leven
door met dromen
alles
weer in evenwicht

nooit meer schemer
nooit meer duister
geloven
in een eeuwig licht

.........