* * *   De Stilte van Woorden   * * *


bloemenlijn

Een kracht
~ ~ ~

onder een dikke deken
van schemer
en onzekerheid

sluimert een kracht
die aards lijden
en mijn pijn verzacht

het is een kracht
van hoop
van moed
en van vertrouwen

het is een kracht
die mij de waarheid
van mijn leven
leert aanschouwen

een leven
als een doolhof
steeds zoekend
naar het licht

maar ondanks
schemer en onzekerheid
blijft mijn blik
op morgen gericht

.........