* * *   De Stilte van Woorden   * * *


bloemenlijn

Verbroken stilte
~ ~ ~

gebroken woorden
verbreken de stilte

het luisterend oor
voelt de spanning
en zwijgt

slechts ogen peilen de diepte
van het verdriet
dat de overhand krijgt

het luisterend oor
laat de woorden maar stromen

eindelijk

is aan de beklemmende stilte
een einde gekomen

.........