* * *   De Stilte van Woorden   * * *


bloemenlijn

De spiegel
~ ~ ~

telkens keek ze in de spiegel
aarzelend wat ze zou zien
iedere keer was het een ander
't leek een vreemde bovendien

steeds weer ging ze kijken
wie was die vreemdeling
ze wilde haar graag leren kennen
zelf was zij ook een zonderling

het werd een botsing van gevoelens
hun ogen maakten bang contact
ze weenden en ze troostten
emoties , lang geleden ingepakt

het werd een dagelijks ritueel
die spiegel werd hen dierbaar
ze deelden en begrepen
glimlachten zelfs naar elkaar

.........