* * *   De Stilte van Woorden   * * *


bloemenlijn

Het zachte dons
~ ~ ~

het zachte dons van witte wolkjes
biedt een rustplaats voor mijn geest
een zuchtje wind blaast ze naar oorden
waar nog niemand is geweest

het hemels blauw van stille verten
lokt ze zachtkens dichterbij
mijn geest kan zich daar ontspannen
keert uitgerust terug naar mij

.........